Tasulised teenused

Arsti vastuvõtt (kindlustatule) TASUTA
Koduvisiit
(v.a. rasedad alates 12. rasedusnädalast ja kuni 2-aastased lapsed)
5 EUR
Mootorsõidukijuhi med. läbivaatus:
A,B, R-kategooria traktorid, liikurmasinad, C,D, E kategooria35 EUR


Tervisedeklaratsiooni väljatrükk 2 EUR
Tervisetõendi väljatrükk paberkandjal 1 EUR
Relvaluba 35 EUR
Arstitõend täiskasvanud edasiõppijale 15 EUR
Kaitseliidule esitatav tõend 35 EUR
Kindlustusfirmale esitatav tõend 30 EUR
Laenutaotleja ülevaatus 30 EUR
Tõend välisriiki minekuks (tööle, õppima) 20 EUR
Muud tervisetõendid 15 EUR
Kindlustamata inimesed
Arsti esmane visiit 35 EUR
Arsti korduv visiit 25 EUR
Õe esmane visiit 20 EUR
Õe korduv visiit 15 EUR
Retsepti väljastamine 15 EUR
Tervisetõendid
Tõendid, mis väljastatakse politsei, kohtuorganite või haigekassa nõudmisel, on tasuta.
Tervisetõendi väljastamiseks vajalikud prof. uuringud:
1) kopsude röntgenülesvõte 15  EUR
2) väljaheite bakterioloogiline uuring 30 EUR

Alus: Viljandimaa Perearstide Seltsi koosoleku otsus 05.01.2022